MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:CNC MACHINES LATHE / CNC MASKINER SVARV
Stock number:117055

Ecoca Teach in Svarv CNC EL-4615E
Modell:Ecoca EL-4615E
Svarvlängd:1500mm
Max svarvdiameter över bädd:480mm
Max svarvdiameter över tvärslid:250mm
Spindelvarv:20-2750r/min
Spindelborrning:75mm
Huvudmotor:7,5kW
8-läges revolver Duplomatic
Styrsystem:Meldas Magic 64
Tillverkning:1998

Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail