MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:SAWS / SÅGAR
Stock number:FABRIKSNY


FMB SCORPIO CNC
Vertikal, helautomatisk bandsåg för kapning
från 0° till 60° både höger och vänster.
Speciellt lämplig för kapning av långa arbetsstycken,
t.ex. balkar.
Sågbladet lutar 3° i förhållande till arbetsytan
för att underlätta kapning av profiler.
Sågbågen, de 2 skruvstyckena, de 2 frammatningsrullarna,
pressen, bladsträckaren
och den motordrivna sågbladsborsten
drivs med hydraulcylindrar.
För att optimera kapningen regleras frammatningen
av sågbågen med en avvägd
ventil. Motordriven bladstyrning med automatisk
positionering.
Dubbelt skruvstycke, både i ingången och
utgången för att möjliggöra kapning av den
sista delen av arbetsstycket. Precision vid
frammatning garanteras med ett avläsningssystem
med tomgångsskivor.
Minskning av materialspill och arbetstid
tack vare automatisk tippning av arbetsstycket.
Elektronisk varvtalsreglering för ett brett
område av bladhastigheter. Smörjning/nedkylning
av sågbladet genom sprejning av
blandningen.
Arbetsbordets längd från den första rullen
i ingången till den sista rullen i utgången är
3260 mm. Kontrollpanel med 7” LCD-färgskärm.
Spåntömning med självständig
motordrift.


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail