MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117470

Värnamo Fräsmaskin R-630
Styrning: Heidenhain TNC 360
Bordsstorlek: 1600x625mm
X rörelse: 1000mm
Y rörelse: 650mm
Z rörelse: 450mm
Spindelvarvtal: 50-2000rpm
Spindelkona: ISO50
Maskinvikt: 4500kg

Kylvätskeutrustning, fotpedal till verktygslåsning, mycket verktyg följer med


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail