MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117496

Sajo Fräs UF 52 DM
Borrande pinol 50mm
Bord: 1250x235mm
Längdrörelse: 850mm
Tvärrörelse: 205mm
Vertikalrörelse: 465mm
Varvtal vertikalspindel: 110-1850r/min ISO-40
Varvtal horisontalspindel: 40-1800r/min ISO-40
Vikt: 1400kg

Heidenhain 3-axlig digitalCompany name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail