MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:WELDING / SVETSUTRUSTNING
Stock number:117266

Fumex mobil Punktutsug MF2000
Kapacitet: ca: 1200m3/h
Motoreffekt: 0,75kw
Slang: Svårantändlig, lämplig för svets och rökgaser -10 till +90grader
År: 2013.
L:800 mm/B:800 mm/H:1500 mm.


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail