MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:LATHES / SVARV
Stock number:117589

Profila svarv 16K20
Dubbhöjd: 210mm
Dubbavstånd: 1400mm
Max svarvdiameter över bädd: 400mm
Max svarvdiameter över tvärslid: 220mm
Spindelgenomgång: 50mm
Varvtalsområde: 12,5-1600r/min
Snabbtransport längd & tvär
Maskinvikt: 3225kg


Gott om tillbehör
Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail