MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:VERTICAL BORERS / KARUSELL SVARV
Stock number:VTL-20/24M

Viper VTL-20/24M Karusellsvarv
Karusellsvarv Viper VTL-20/24M
Styrning:Fanuc valfritt.
Bordsdia:2000mm
Max arbetsstyckevikt på bord 20 ton.
Max svarvdia:2400mm
Max svarvhöjd:1500mm
Max vikt arbetsstycke:2000kg
X-axelns rörelse:1810mm
Z-axelns rörelse:1000mm
Drivna verktyg med C-axel
Verktygsväxlare BT-50
Spåntransportör
Maskinvikt:38200kg
Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail